Uchwała nr XXXII/182/2006RMz dnia 30 maja 2006w sprawie: zbycia nieruchomości w Lubieniu Kujawskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXII/182/2006
RM
z dnia 30 maja 2006


w sprawie: zbycia nieruchomości w Lubieniu Kujawskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)


  
RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
Wyraża zgodę, aby Burmistrz Lubienia Kujawskiego zbył nieruchomość położoną w Lubieniu Kujawskim przy Placu Wolności,  oznaczoną na mapie Nr działki 285/6 o powierzchni 18 m², dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku Wydział VI  Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze 6147.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Kołodziejska (1 czerwca 2006, 15:03:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187