Uchwała nr V/49/2011 RMz dnia 22 lutego 2011w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2011 rok. Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 69 i 98 Statutu Gminy Lubień Kujawski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/ 29/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 marca 2007r w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 55, poz. 874) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr V/49/2011
RM
z dnia 22 lutego 2011


w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim na 2011 rok.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz § 69 i 98 Statutu Gminy Lubień Kujawski stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/ 29/2007 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 16 marca 2007r w sprawie Statutu Gminy Lubień Kujawski (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 55, poz. 874) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (852kB) pdf
treść uchwały (21kB) html

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (14 marca 2011, 19:41:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 651