NULL string(0) ""

Uchwała nr XLIV/209/2010 RMz dnia 27 września 2010zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr. 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLIV/209/2010
RM
z dnia 27 września 2010


zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r., Nr 28 poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr. 28, poz. 146 oraz Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:


treść uchwały (754kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marek Tyczyński (16 stycznia 2011, 23:01:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 987