Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zaproszenie do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn."Świadczenie usług transportu na wyjazdach dla uczestników projektu pod nazwą "Wsparcie osób starszych poprzez kulturę i naukę".
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2022-06-28 11:08:29
Autor: Bogumiła Sztela
Zestawienie ofert
Data: 2022-06-21 13:52:28
Autor: Bogumiła Sztela
Zestawienie ofert
Data: 2022-06-21 13:50:47
Autor: Bogumiła Sztela
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »