Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zapraszam do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na zadanie polegające na dostawie 30 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków.
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2022-03-23 15:07:26
Autor: Bogumiła Sztela
Zestawienie ofert
Data: 2022-03-22 13:22:07
Autor: Bogumiła Sztela
Wyjaśnienie
Data: 2022-03-21 14:34:14
Autor: Bogumiła Sztela
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »