Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn."Świadczenie usług transportu na wyjazdach dla uczestników Dziennego Domu "Senior+" na lata 2021-2025, współfinansowanego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki"
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2022-01-28 14:52:20
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2022-01-28 14:51:07
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »