Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Lubień Kujawski"
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2021-09-30 15:16:39
Autor: Monika Piwińska
zestawienie ofert
Data: 2021-09-21 13:34:23
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »