Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi gminnej nr 191449C Kłóbka-Krzewie"
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2021-09-22 08:46:23
Autor: Monika Piwińska
zestawienie ofert
Data: 2021-08-30 12:57:19
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »