Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych Narty-Świerna wg załącznika graficznego
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2021-03-09 13:31:56
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2021-02-15 12:50:21
Autor: Monika Piwińska
Odpowiedzi na pytania
Data: 2021-02-03 13:23:21
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »