Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na dostawie 30 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków.
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2021-03-09 13:30:10
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2021-02-15 12:49:20
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »