Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-12-29 14:23:32
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2020-12-23 14:02:52
Autor: Monika Piwińska
Zaproszenie do złożenia oferty
Data: 2020-12-09 12:30:37
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »