Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie polegające na "Zakup sprzętu multimedialnego na potrzebę realizacji przez Gminę Lubień Kujawski projektu grantowego "KULTURA I NAUKA DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI"
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-08-25 09:16:49
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2020-08-19 08:39:51
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »