Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania polegającego na rozbudowie drogi gminnej 191412C o długości ok 990 m.b.
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-08-04 13:41:06
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2020-07-24 08:21:09
Autor: Monika Piwińska
poprawione odpowiedzi na pytania
Data: 2020-07-10 14:41:26
Autor: Krzysztof Lach
Odpowiedzi na pytania
Data: 2020-07-10 12:35:34
Autor: Krzysztof Lach
poprawa edycji
Data: 2020-06-24 15:13:55
Autor: Jakub Tomczak
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »