Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie prac związanych z przebudową drogi dojazdowej do stacji PKP zlokalizowanej w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski na działce ewid 38/3
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2020-03-10 11:41:16
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2020-02-24 08:52:31
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »