Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie szkoIeń pn „Podniesienie kompetencji cyfowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-05-27 14:30:33
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2019-05-15 10:27:15
Autor: Monika Piwińska
ZMIANA
Data: 2019-05-07 15:56:59
Autor: Monika Piwińska
ZMIANA
Data: 2019-05-07 15:56:32
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »