Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 40 fabrycznie nowych kompletnych gotowych do montażu przydomowych jednozbiornikowych oczyszczalni ścieków do gminy Lubień Kujawski.
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-05-16 14:08:10
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2019-05-09 10:22:45
Autor: Monika Piwińska
Odpowiedzi na pytania
Data: 2019-05-02 12:11:12
Autor: Monika Piwińska
Odpowiedzi na pytania
Data: 2019-05-02 10:35:28
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »