Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych 191407C Modlibórz-Bilno-Szewo, 191472C Modliborek-Bilno oraz 191473C Bilno Gagowy
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-02-12 13:58:55
Autor: Bogumiła Sztela
Zestawienie ofert
Data: 2018-01-16 09:20:52
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2018-01-15 12:39:02
Autor: Monika Piwińska
Wyjaśnienia treŚci WZ
Data: 2018-01-10 15:08:27
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »