Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji związanej z przebudową ul. Pogodnej, miejsc parkingowych przy cmentarzu parafialnym i budową drogi łączącej parking z ul. Szkolną.
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2018-02-12 14:00:57
Autor: Bogumiła Sztela
Zestawienie ofert
Data: 2017-12-29 09:42:03
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »