Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część miejscowości Kaliska w gminie Lubień Kujawski
rejestr zmian informacji

zmiana zalacznika
Data: 2017-11-09 12:06:30
Autor: Piotr Przybysz
dodanie zalacznikow
Data: 2017-11-08 12:04:58
Autor: Piotr Przybysz
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »