Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Kaliskach, Szkoła Podstawowa w Kanibrodzie, Zespół Szkół w Kłóbce”
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-10-26 13:27:42
Autor: Monika Piwińska
zestawienie ofert
Data: 2017-09-28 09:57:33
Autor: Monika Piwińska
Błąd literowy
Data: 2017-09-18 15:09:32
Autor: Piotr Przybysz
Błąd literowy
Data: 2017-09-18 15:06:38
Autor: Jakub Tomczak
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »