Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..
rejestr zmian informacji

Lubień Kujawski dnia 01.06.2017 r. INW.6220.6.1.2017 Zawiadomienie Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.2016.353 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 31.05.2017 do tutejszego urzędu wpłynął wniosek Gminy Lubień Kujawski z siedzibą ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w miejscowości Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C w miejscowości Wiktorowo na terenie gminy Lubień Kujawski. Niniejszą informację podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kłóbka, Chojny, Wiktorowo, Kępka Szlachecka. Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński
Data: 2017-06-01 14:10:26
Autor: Joanna Czarniak
Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku Gminy Lubień Kujawski na realizację przesdsięwzięcia pn.Przebudowa dróg gminnych o nr 191403C w miejscowości Kłóbka, Chojny i Rzegocin, 191439C w m. Kłóbka i Chojny oraz nr 191406C Wiktorowo..
Data: 2017-06-01 11:58:04
Autor: Joanna Czarniak
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »