Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia na" Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubień Kujawski"
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-06-02 09:33:21
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2017-05-29 08:34:25
Autor: Monika Piwińska
Zmiana w tytule
Data: 2017-05-19 09:33:50
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 3 (z 3)

powrót do informacji »