Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia na "Dostawa elementów małej architektury miejskiej-ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery w ramach funduszu sołeckiego".
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-05-05 07:51:27
Autor: Monika Piwińska
Zestawienie ofert
Data: 2017-04-24 15:06:58
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »