Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia na "Dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz pozostałego wyposażenia na potrzeby pracowni komputerowej ZPO w Lubieniu Kujawskim"
rejestr zmian informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-04-06 13:10:00
Autor: Monika Piwińska
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2017-04-06 13:07:39
Autor: Monika Piwińska
dodanie zestawienia ofert
Data: 2017-03-24 09:49:24
Autor: Piotr Przybysz
dodanie odpowiedzi na pytania z dnia 20.03.17
Data: 2017-03-20 14:50:35
Autor: Piotr Przybysz
omyłka słowna w tytule
Data: 2017-03-15 14:39:14
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 5 (z 5)

powrót do informacji »