Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na: opracowania studium wykonalności, AKK dla inwestycji „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski”
rejestr zmian informacji

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2016-12-21 14:45:36
Autor: Monika Piwińska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2016-12-21 14:45:35
Autor: Monika Piwińska
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »