Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, AKK oraz audytu energetycznego dla termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.
rejestr zmian informacji

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Data: 2016-08-25 13:37:08
Autor: Jakub Tomczak
Wyjaśnienie treści WZ
Data: 2016-07-26 14:47:03
Autor: Jakub Tomczak
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »