Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »zamówienie na:

„Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.28.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 20 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 21 grudnia 2022 r. ZP.271.28.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych gminy Lubień Kujawski”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek - Lider KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski - Partner Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – Lider, KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce, 87-840 Lubień Kujawski - Partner, z Ceną oferty brutto: 15.888.363,02 zł oraz okresem gwarancji i rękojmi 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek - Lider KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski - Partner 15.888.363,02 60,00 7 lat 40,00 100,00 2 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek 23.250.000,00 41,00 7 lat 40,00 81,00 3 BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kard.Stefana Wyszyńskiego 5 09-500 Gostynin 19.557.073,80 48,74 7 lat 40,00 88,74 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 17.625.688,83 54,09 7 lat 40,00 94,09 5 M.K.STELLA Konrad Marek ul. Południowa 37, 62-600 Koło 21.959.653,42 43,41 7 lat 40,00 83,41 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski”.

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.29.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 19 grudnia 2022 r. ZP.271.29.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie Gminy Lubień Kujawski”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: WILMAR Marcin Wiliński ul. Kołłątaja 5, 87-820 Kowal Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta – WILMAR Marcin Wiliński, ul. Kołłątaja 5, 87-820 Kowal, z Ceną oferty brutto: 120,00 zł, z Doświadczeniem– 22087 godzin usługi, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Doświadczenie Ilość punków w kryterium oceny ofert – Doświadczenie – 40,00 Łączna ilość punktów 1 WILMAR Marcin Wiliński ul. Kołłątaja 5, 87-820 Kowal 120,00 60,00 22087 godzin usługi 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Wymiana kompletnego systemu zasilania i sterowania automatyką oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.26.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 29 listopada 2022 r. ZP.271.26.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana kompletnego systemu zasilania i sterowania automatyką oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: ASKI Sp. z o.o. ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - ASKI Sp. z o.o., ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 204.118,50 zł, Terminem wykonania zamówienia: 28 dni oraz Okresem Gwarancji i rękojmi– 5 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punków w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 20,00 Termin Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia – 20,00 Łączna ilość punktów 1 ASKI Spółka z o.o. ul. Toruńska 224, 87-805 Włocławek 204.118,50 60,00 28 dni 20,00 5 lat 20,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.24.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 28 października 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 16 listopada 2022 r. ZP.271.24.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: A.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1: Oferta nr 1 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn cena 469.869,68 zł, termin wykonania zamówienia 6 miesięcy Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 1 oferta nr 1 wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z Ceną oferty brutto: 469.869,68 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 6 miesięcy uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 469.869,68 60,00 6 m-cy 40,00 100,00 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 512.613,62 55,00 6 m-cy 40,00 95,00 3 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek 563.166,42 50,06 6 m-cy 40,00 90,06 A.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. B.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2: Oferta nr 1 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn cena 912.267,02 zł, termin wykonania zamówienia 6 miesięcy Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 2 oferta nr 1 wykonawcy Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn, z Ceną oferty brutto: 912.267,02 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 6 miesięcy uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 912.267,02 60,00 6 m-cy 40,00 100,00 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 976.286,83 56,07 6 m-cy 40,00 96,07 3 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek 1.064.442,98 51,42 6 m-cy 40,00 91,42 B.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. C.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3: Oferta nr 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek cena 684.678,47 zł, termin wykonania zamówienia 6 miesięcy Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części 3 oferta nr 2 wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 684.678,47 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 6 miesięcy uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 709.405,32 57,91 6 m-cy 40,00 97,91 2 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 684.678,47 60,00 6 m-cy 40,00 100,00 3 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek 879.351,56 46,72 6 m-cy 40,00 86,72 C.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.25.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 24 października 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 17 listopada 2022 r. ZP.271.25.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: A.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1: Oferta nr 4 Agencja muzyczna „ACCORD” Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek cena 175.053,60 zł, termin wykonania zamówienia 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy Agencja muzyczna „ACCORD” Włodzimierz Piesiak, ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek, z Ceną oferty brutto: 175.053,60 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 96,77 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 56,77 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 KAM-I MUSIC MEDIA Jarosław Igielski ul. Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża 165.631,00 60,00 45 dni 20,00 80,00 4 Agencja muzyczna „ACCORD” Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek 175.053,60 56,77 40 dni 40,00 96,77 A.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. B.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2: Oferta nr 3 Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak 58-405 Gorzeszów 19 cena 56.803,86 zł, termin wykonania zamówienia 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, 58-405 Gorzeszów 19, z Ceną oferty brutto: 56.803,86 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 3 Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak 58-405 Gorzeszów 19 56.803,86 60,00 40 dni 40,00 100,00 B.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. C.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3: Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ONBEST Janina Florkiewicz ul. Plac Szkolny Dwór 26 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska cena 51.998,00 zł, termin wykonania zamówienia 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ONBEST Janina Florkiewicz, ul. Plac Szkolny Dwór 26 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska, z Ceną oferty brutto: 51.998,00 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 2 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ONBEST Janina Florkiewicz ul. Plac Szkolny Dwór 26 lokal 3 21-500 Biała Podlaska 51.998,00 60,00 40 dni 40,00 100,00 C.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.23.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 października 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 2 grudnia 2022 r. ZP.271.23.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 8.284.585,25 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 14 miesięcy, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Lux-Dom” Sp. z o.o. ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek 9.560.000,00 52,00 14 miesięcy 40,00 92,00 2 DELMAR Marzena Starzyńska ul. Stefana Okrzei 59, 87-800 Włocławek 15.970.000,00 31,13 14 miesięcy 40,00 71,13 3 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61, 87-800 Włocławek 8.284.585,25 60,00 14 miesięcy 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.21.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 22 września 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 28 września 2022 r. ZP.271.21.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Gole Kukorek” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 459.442,23 zł oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 459.442,23 60,00 7 lat 40,00 100,00 2 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – Lider konsorcjum MCC S.A. ul. Płocka 172, 87-800 Włocławek – Partner konsorcjum 594.692,74 46,35 7 lat 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

„Dostawa ekogroszku oraz ekomiału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 dla szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.19.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 7 września 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 20 września 2022 r. ZP.271.19.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa ekogroszku oraz ekomiału węglowego na sezon grzewczy 2022/2023 dla szkół w Kaliskach, Kłóbce i Kanibrodzie, gmina Lubień Kujawski”. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: 1.A Wyborze najkorzystniejszej oferty do części I – Dostawa ekogroszku: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę – 3.173,40 zł Termin płatności 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 3.173,40 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 „Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań Oferta odrzucona 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 3.173,40 zł 60,00 30 dni 40,00 100,00 1.B Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: a) na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia: - oferta nr 1 – „Węglopasz” Sp. z o. o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań 2.A Wyborze najkorzystniejszej oferty do części II – Dostawa ekomiału węglowego: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę –2.972,40 zł Termin płatności 30 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 2.927,40 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 „Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań Oferta odrzucona 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 2.927,40 60,00 30 dni 40,00 100,00 2.B Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: a) na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia: - oferta nr 1 – „Węglopasz” Sp. z o. o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań  

zamówienie na:

„Dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 26 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 9 września 2022 r. ZP.271.1.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: A. Wyborze najkorzystniejszej oferty do części I – Dostawa ekogroszku: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę – 3.259,50 zł Termin płatności 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 3.259,50 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 3.259,50 zł 60,00 30 dni 40,00 100,00 2 “Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 3.459,79 zł 56,53 30 dni 40,00 96,53 1. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy B. Wyborze najkorzystniejszej oferty do części II – Dostawa ekomiału węglowego: Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty brutto za 1 tonę –3.013,50 zł Termin płatności 30 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1129 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski z ceną oferty brutto: 3.013,50 zł. oraz Terminem płatności 30 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski. Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 3.013,50 60,00 30 dni 40,00 100,00 2 “Węglopasz” Sp. z o. o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 3.213,79 56,26 30 dni 40,00 96,26 1. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy  

zamówienie na:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Narty”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.17.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 11 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 5 września 2022 r. ZP.271.17.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Narty” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 2 KM INWESTYCJE Sp. z o. o. ul. Celulozowa 4a, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 wykonawcy KM INWESTYCJE Sp. z o.o., ul. Celulozowa 4a, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 276.750,00 zł oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15, 87-800 Włocławek – Lider konsorcjum MCC S.A. ul. Płocka 172, 87-800 Włocławek – Partner konsorcjum 467.080,70 35,55 7 lat 40,00 75,55 2 KM Inwestycje Sp. z o.o. ul. Celulozowa 4A 87-800 Włocławek 276.750,00 60,00 7 lat 40,00 100,00 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydro-Kan Krzysztof Kurlapski ul. Wiślana 54, 87-811 Fabianki 362.850,00 45,76 7 lat 40,00 85,76 4 Kama usługi Sp. z o.o. ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3 m 171, 01-636 Warszawa 295.200,00 56,25 7 lat 40,00 96,25 5 Hydrowis Szpiegowo 55, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 391.145,19 42,45 7 lat 40,00 82,45 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

„Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.16.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 23 września 2022 r. ZP.271.16.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych do kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) Zamawiający informuje, o: 1. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 3 PUH EKOSUN Paweł Czupajło ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin Cena oferty brutto – 192.700,00 zł Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat. . Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta wykonawcy PUH EKOSUN Paweł Czupajło, ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin z ceną oferty brutto: 192.700,00 zł. oraz Okresem gwarancji i rękojmi: 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin płatności – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin płatności - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Optima Sp. z o.o. ul. Łaska 2b, 98-220 Zduńska Wola 225.705,00 51,23 7 lat 40,00 91,23 2 JSB Construction PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12a/1, Banino 80-297 Gdańsk 287.561,39 40,21 7 lat 40,00 80,21 3 PUH EKOSUN Paweł Czupajło ul. Bohaterów Warszawy 4 75-211 Koszalin 192.700,00 60,00 7 lat 40,00 100,00 4 Tani Prąd Łukasz Bieńkowski ul. Jasia i Małgosi 37, 10-696 Olsztyn 215.988,00 53,53 7 lat 40,00 93,53 5 SOLARSPOT S.A. ul. Przemysłowa 13, 62-052 Komorniki 201.215,70 57,46 7 lat 40,00 97,46 6 Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz 244.032,00 47,38 7 lat 40,00 87,38 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej przy kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.14.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 6 lipca 2022  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej przy kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866880 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 29 1.5.2.) Miejscowość: Lubień Kujawski 1.5.3.) Kod pocztowy: 87-840 1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski 1.5.7.) Numer telefonu: 54-2843-089 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubienkujawski.pl 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a0d1672-ee13-11ec-9a86-f6f4c648a056 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej przy kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)” 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a0d1672-ee13-11ec-9a86-f6f4c648a056 2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00243661/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-07 11:52 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00212713/01 SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ Ogłoszenie nr 2022/BZP 00243661/01 z dnia 2022-07-07 2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022 4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Część 1 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia część 1 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kamienna od km 0+000 do km 0+109 dz. Nr 231/9 dz. Nr 139/5 obręb geodezyjny Gliznowo. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót– Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot umowy muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem jeśli takie są wymagane. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 4.5.5.) Wartość części: 229691,93 PLN Część 2 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia część 2 – wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo). Do wyceny należy pominąć wycenę wykonania kotłowni olejowej oraz pomp ciepła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót– Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie dostarczone elementy wyposażenia składające się na przedmiot umowy muszą zawierać odpowiednie, aktualne i wymagane certyfikaty/świadectwa jakości/atesty/deklaracje zgodności lub oznaczenia, informujące o dopuszczeniu do sprzedaży oraz spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem jeśli takie są wymagane. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. 4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV: 09330000-1 - Energia słoneczna 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 4.5.5.) Wartość części: 122092,07 PLN SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA Część 1 SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1) 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto Ogłoszenie nr 2022/BZP 00243661/01 z dnia 2022-07-07 2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane Część 2 SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2) 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem 5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy 5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania: Gmina Lubień Kujawski prowadziła postepowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej przy kotłowni w m. Kamienna (obręb Gliznowo)”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 17.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00212713 oraz umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. W ogłoszeniu Zamawiający określił przedmiot zamówienia, warunki udziału, informację o oświadczeniach i dokumentach jakie maja być dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.109 ust.1, Termin składania ofert Zamawiający wyznaczył na dzień 06.07.2022 r. do godziny 10:00. Do końca terminu składania ofert dla części 2 wpłynęły następujące oferty: Numer oferty Nazwa, imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte Cena oferty w zł brutto 1. ATALP Krzysztof Plata, Moszczenica Niżna 1 33-340 Moszczenica Niżna 244.000,00 Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierzał przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia to 122.092,07 zł brutto. W związku z powyższym unieważnia się postepowanie, gdyż cena ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. SEKCJA VI OFERTY (dla części 2) 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 244000,00 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244000,00 PLN Ogłoszenie nr 2022/BZP 00243661/01 z dnia 2022-07-07 2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane 

zamówienie na:

„Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie usług specjalistycznych przez psychologa”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podtsawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.13.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 6 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 29 czerwca 2022 r. ZP.271.13.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Wsparcie osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i niepełnosprawnych w Lubieniu Kujawskim- świadczenie usług specjalistycznych przez psychologa”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Natalia Jeziorska Chlebowo 1, 87-600 Lipno Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta – Natalia Jeziorska, Chlebowo 1, 87-600 Lipno, z Ceną oferty brutto: 71.500,00 zł oraz Doświadczeniem - od 301 godzin i więcej- 40 pkt, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Doświadczenie Ilość punktów w kryterium oceny ofert Doświadczenie – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Natalia Jeziorska Chlebowo 1, 87-600 Lipno 71.500,00 60,00 Od 301 godzin i więcej 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podtsawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.12.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 31 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 14 czerwca 2022 r. ZP.271.11.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 868,00 zł oraz Terminem płatności: 30 dni, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert Termin płatności – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek 868,00 60,00 30 dni 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podtsawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.11.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 30 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 10 czerwca 2022 r. ZP.271.11.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 P.B.M. „BUDMONT” Zieliński Jarosław ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta - P.B.M. „BUDMONT” Zieliński Jarosław, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 2.504.723,76 zł oraz Okresem Gwarancji i rękojmi– 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 P.B.M „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 2.504.723,76 60,00 7 lat 40,00 100,00 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy. 

zamówienie na:

„Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2022
wartość: zgodnie z art. 3 ustawy PZP
termin składania ofert: 24 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 28 czerwca 2022 r. ZP.271.9.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Montaż mikroinstalacji OZE w gminie Lubień Kujawski” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 8 Energia Taniej Sp. z o.o. ul. Włodka 16F, 86-300 Grudziądz Cena oferty:1.761.132,24 zł Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 8 wykonawcy Energia Taniej Sp. z o.o., ul. Włodka 16F, 86-300 Grudziądz, z Ceną oferty: 1.761.132,24 zł oraz Okresem gwarancji i rękojmi: 7 lat, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łącznej punktacji: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert – okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 OZE-BIOMAR S.A. ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia 1.884.978,00 56,06 7 lat 40,00 96,06 2 EKO-ON S.C. Krzysztof Gawroński, Piotr Walczak ul. Wielopole 17/11, 31-072 Kraków 1.787.332,00 59,12 7 lat 40,00 99,12 3 Sun Crew Sp. z o.o. ul. Kościelna 7c/15, 87-300 Brodnica 2.089.584,00 50,57 7 lat 40,00 90,57 4 Eko-Solar Sp. z o.o. Wszeradów 2, 46-100 Namysłów 2.251.024,42 46,94 7 lat 40,00 86,94 5 3energy Sp. z o.o. ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź 2.108.004,81 50,13 7 lat 40,00 90,13 6 Altra Sp. z o.o. ul. Gen. Władysława Sikorskiego 16a, 22-400 Zamość Oferta odrzucona 7 JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła ul. Potokowa 12A/1, 80-297 Banino 2.885.396,95 36,62 7 lat 40,00 76,62 8 Energia Taniej Sp. z o.o. ul. Włodka 16F, 86-300 Grudziądz 1.761.132,24 60,00 7 lat 40,00 100,00 9 PRO-ECO Sp. z o.o. Al.Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia 1.920.876,91 55,01 7 lat 40,00 95,01 10 Solartime S.A. ul. Załęska 106B, 35-322 Rzeszów 1.974.564,00 53,51 7 lat 40,00 93,51 11 Energiamarket Sp. z o.o. ul. Plac Kościelny 8, 91-444 Łódź Oferta odrzucona 12 EN2 Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 40A, 05-270 Marki k/Warszawy 2.244.208,68 47,08 7 lat 40,00 87,08 13 Atum Energy Sp. z o.o. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź 1.910.991,31 55,29 7 lat 40,00 95,29 III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust 1 pkt 2c ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1: - oferta nr 6 – Altra Sp. z o.o., ul. Gen.Władysława Sikorskiego 16a, 22-400 Zamość, - oferta nr 11 – Energiamarket Sp. z o.o., ul. Plac Kościelny 8, 91-444 Łódź. Dziękuję za udział w postępowaniu.  

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podtsawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.10.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 24 sierpnia 2022 r. ZP.271.10.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bagno” Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 966.121.97 zł oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 966.121,97 zł 60,00 pkt 7 lat 40,00 pkt 100,00 pkt 2 PGTB Sp. z o.o. ul. Płocka 15 87-800 Włocławek – Lider Konsorcjum MCC Sp. Z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz – Partner Konsorcjum 2.455.543,94 zł 23,61 pkt 7 lat 40,00 pkt 63,61 pkt 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 2.309.017,12 zł 25,10 pkt 7 lat 40,00 pkt 65,10 pkt 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone nie dotyczy  

zamówienie na:

„Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.7.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 12 kwietnia 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 10 maja 2022 r. ZP.271.7.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca, którego oferta została pierwotnie wybrana, jako najkorzystniejsza, uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w świetle powyższego może dokonać ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, o: 1) Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 2 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek, z Ceną oferty brutto: 12.484.435,42 zł oraz Terminem wykonania zamówienia – 14 miesięcy, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 40,00 pkt i łączna punktacja: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 14.637.000,00 51,18 14 m-cy 40,00 91,18 2 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 12.484.435,42 60,00 14 m-cy 40,00 100,00 3 KAPIBARA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Floriana 7 44-190 Knurów Oferta odrzucona 4 Ka-Bo Sp.z o.o. ul. Płocka 28B 87-800 Włocławek – Lider konsorcjum TARBUD Jacek Targański ul. Lipowa 29, Szpetal Górny 87-811 Fabianki – Partner konsorcjum 18.200.000,00 41,16 14 m-cy 40,00 81,16 5 DELMAR Marzena Starzyńska ul. Stefana Okrzei 59 87-800 Włocławek 21.525.000,00 34,80 14 m-cy 40,00 74,80 6 PRO-ECO Sp. z o.o. Al.Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia 9.539.011,62 - 14 m-cy - -  

zamówienie na:

„Zakup średniego auta ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19”

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.5.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 18 marca 2022  09:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 24 marca 2022 r. ZP.271.5.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Zakup średniego auta ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubieniu Kujawskim w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19”. Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa Cena oferty: 899.130,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa z Ceną oferty brutto: 899.130,00 zł. oraz Terminem wykonania zamówienia: 6 miesięcy uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia - 40,00 pkt i łącznej punktacji: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia– 40,00 Łączna ilość punktów 1. Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ,,bocar” Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa 899.130,00 zł 60,00 pkt 6 miesięcy 40,00 pkt 100,00 pkt III. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaliska”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.4.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaliska” SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866880 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 29 1.5.2.) Miejscowość: Lubień Kujawski 1.5.3.) Kod pocztowy: 87-840 1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski 1.5.7.) Numer telefonu: 54 284 43 20 1.5.8.) Numer faksu: 54 284 35 00 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapublicznego@lubienkujawski.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubienkujawski.pl 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.lubienujawski.pl 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaliska” 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bcf591e-84ca-11ec-beb3-a2bfa38226ab 2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142727/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-02 11:06 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00046847/01 SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ Ogłoszenie nr 2022/BZP 00142727/01 z dnia 2022-05-02 2022-05-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.4.2022 4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kaliska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót – Załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 2. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. 4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp: Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji zadania tj. roboty: przygotowawcze, operatorów maszyn i urządzeń. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4.5.3.) Główny kod CPV: 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy SEKCJA VI OFERTY 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00142727/01 z dnia 2022-05-02 2022-05-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 6 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 904050,00 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1768740,00 PLN 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 904050,00 PLN 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Grzegorz Wiśniewski "HYDROWIS" 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340638140 7.3.3) Ulica: Szpiegowo 55 7.3.4) Miejscowość: Dobrzyń nad Wisłą 7.3.5) Kod pocztowy: 87-610 7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie 7.3.7.) Kraj: Polska 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie SEKCJA VIII UMOWA 8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-02 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 904050,00 PLN 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące Ogłoszenie nr 2022/BZP 00142727/01 z dnia 2022-05-02 2022-05-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 23) starsze przetargi »