Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

"Dostawa opału na sezon grzewczy 2020/2021 dla Gmin Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 grudnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 „Dostawa ekogroszku”.: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 490,77 zł, Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1 Oferta nr 4 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 1. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 20 % Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FACTUM Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 5/3 85-082 Bydgoszcz 521,52 75,28 30 dni 20,00 95,28 2 TRANSBUD NOWAK Sp.J ul. Gdańska 60 84-240 Reda 510,45 76,92 30 dni 20,00 96,92 3 WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 495,69 79,21 30 dni 20,00 99,21 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 490,77 80,00 30 dni 20,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. II.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 2 „Dostawa ekomiału węglowego”.: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 343,17 zł, Termin płatności: 30 dni. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2 Oferta nr 4 Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 80 pkt, Termin płatności – 20 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny, Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu dla części nr 2. 2. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 80 % Termin płatności Ilość punktów w kryterium oceny ofert – termin płatności – 20 % Łączna ilość punktów 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe FACTUM Sp. z o.o. ul. Zygmunta Augusta 5/3 85-082 Bydgoszcz 469,86 58,43 30 dni 20,00 78,43 2 TRANSBUD NOWAK Sp.J ul. Gdańska 60 84-240 Reda 405,90 67,64 30 dni 20,00 87,64 3 WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 348,09 78,87 30 dni 20,00 98,87 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 343,17 80,00 30 dni 20,00 100,00 3. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 4. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. 5. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Remont budynku po byłym Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim w celu utworzenia żłobka i domu seniora"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek Cena oferty: 465 872,41 zł, Termin wykonania zamówienia: do 02 sierpnia 2021 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy - Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk,, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk, ul. Planty 61, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 542 948,19 51,48 02.08.2021 20,00 84 m-ce 20,00 91,48 2 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 465 872,41 60,00 02.08.2021 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 3 Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o. ul. Chrzanowskiego 23B 87-100 Toruń 982 852,34 Oferta odrzucona 4 Firma Handlowo-Usługowa „RAF-DET” Rafał Kalinowski Plac Wolności 16 99-320 Żychlin 566 478,49 49,34 02.08.2021 20,00 84 m-ce 20,00 89,34 5 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monimar Marcin Kucharuk Aleja Jana Pawła II55 87-800 Włocławek 661 619,29 Oferta odrzucona 6 Zakład Budowlany „DETAL” Hieronim Tomczyk Sobowo 7B 09-414 Brudzeń Duży 782 464,50 Oferta odrzucona 7 TAR-BUD Jacek Targański Szpetal Górny ul. Lipcowa 29 87-811 Fabianki 695 429,70 Oferta odrzucona 8 Konsorcjum firm: DOM Sp. z o.o. – lider ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka – partner ul. Licealna 2/16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 722 252,88 Oferta odrzucona III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 191494C w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 grudnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 701 100,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Wykonawcy - KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 MCC S.A. Ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 875808,55 48,03 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,03 2 Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD Michał Podralski Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 831891,23 50,57 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,57 3 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 894121,24 47,05 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,05 4 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś Ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 703496,72 59,80 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 99,80 5 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 722130,16 58,25 10 m-cy 20,00 84 m-ce 80,00 98,25 6 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 701100,00 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski Leszczynek 2a 99-300 Kutno 795057,87 52,91 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 92,91 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Przebudowa dróg gminnych nr 191439C oraz 191440C w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.11.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 października 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 715413,46 zł, Termin wykonania zamówienia: do 13 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 miesiące. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 960441,05 44,69 13 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,69 2 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowe Sp. z o.o. Olsza 3 88-300 Mogilno 8080904,11 53,07 13 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 93,07 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 828655,27 51,80 13 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 91,80 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 812734,62 52,82 13 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 92,82 5 MCC S.A. Ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 927241,07 46,29 13 m-cy 20,00 84 m-ce 80,00 86,29 6 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 715413,46 60,00 13 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Budowa kotłowni gazowej w budynku Centru Kultury w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 września 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 DEMLAR Marzena Starzyńska ul. Okrzei 59, 87-800 Włocławek Cena oferty: 213 128,15 zł Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące Okres gwarancji i rękojmi: 5 lat. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy - DEMLAR Marzena Starzyńska, ul. Okrzei 59, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - DEMLAR Marzena Starzyńska, ul. Okrzei 59, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Maciej Kasperkiewicz ul. Cmentarna 2 87-300 Brodnica 417 112,03 30,66 3 m-ce 20,00 5 lat 20,00 70,66 2 DEMLAR Marzena Starzyńska ul. Okrzei 59 87-800 Włocławek 213 128,15 60,00 3 m-ce 20,00 5 lat 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski".

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2020
wartość: powyżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 9 września 2020  10:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Lubień Kujawski” Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: Oferta nr 1 PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia Cena oferty brutto: 889.087,91 zł. Termin wykonania zamówienia: 01 lutego 2021 r. Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 1 wykonawcy PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia z Ceną oferty brutto: 889.087,91 zł., Terminem wykonania zamówienia: 01 lutego 2021 r. oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi – 20,00 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy PRO-ECO sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 245/7, 81-525 Gdynia z Ceną oferty brutto: 889.087,91 zł., Terminem wykonania zamówienia: 01 lutego 2021 r. oraz Okresem gwarancji i rękojmi – 7 lat, wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Cena - 60,00 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20,00 pkt oraz Okres gwarancji i rękojmi - 20,00 pkt i łączną punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia-20,00 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi – 20,00 Łączna ilość punktów 1. PRO-ECO sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 245/7 81-525 Gdynia 889.087,91 zł. 60,00 pkt 01 lutego 2021 r. 20,00 pkt 7 lat 20,00 pkt 100,00 pkt 2. FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K. Kudrowice 12 95-200 Pabianice 1.113.654,75 zł. 47,90 pkt 01 lutego 2021 r. 20,00 pkt 7 lat 20,00 pkt 87,90 pkt III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy  

zamówienie na:

"Zaprojektowanie i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 sierpnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 7 P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j. Ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. Cena oferty: 3 041 600,63 zł, Termin wykonania zamówienia: do 01 marzec 2022 r. Okres gwarancji i rękojmi: 7 lat Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 7 Wykonawcy - P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j., ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j., ul. Borecka 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 H2Optim Sp. z o.o. Sp.k. Baranowo ul. Poznańska 40 62-081 Przeźmierowo 3163375,50 57,69 01.03.2022 r. 20,00 7 lat 20,00 97,69 2 HYDRO-PARTNER Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a 64-100 Leszno 3498499,95 52,16 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 92,16 3 „FUNAM” Sp. z o.o. ul. Mokronoska 2 52-407 Wrocław 3934770,00 46,38 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 86,38 4 WATERTECH Dorota Grzelak-Kowalczyk ul. Świtezianki 16 91-496 Łódź 4600200,00 39,67 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 79,67 5 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 3844679,28 47,47 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 87,47 6 Konsorcjum Firm Inżynieria Środowiskowa ELGAJ Leszek Kondratowicz Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „AUTOMATYK” Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk 3916000,00 46,60 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 86,60 7 P.P.U PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy Sp. j. ul. Borecka 29a 63-720 Koźmin Wlkp. 3041600,63 60,00 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 100,00 8 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 139 63-200 Jarocin 3960600,00 46,08 01.03.2022 r 20,00 7 lat 20,00 86,08 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gliznowo, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 29 lipca 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn Cena oferty: 293340,52 zł, Termin wykonania zamówienia: do 10.12. 2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. ). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7, 87-853 Kruszyn wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-8602 Chodecz 371948,37 47,32 10.12.2020 20,00 84 m-ce 20,00 87,32 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 412173,81 42,70 10.12.2020 20,00 84 m-ce 20,00 82,70 3 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 293340,52 60,00 10.12.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 310016,88 56,77 10.12.2020 20,00 84 m-ce 20,00 96,77 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Świadczenie usług polegających na odebraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy".

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 czerwca 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 3 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz Cena oferty: 766,00 zł, Termin płatności: 30 dniowy Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 3 Wykonawcy - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin płatności – 40 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin płatności Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin płatności - 20 Łączna ilość pkt. 1 PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 99-3000 Kutno 1242,00 zł. 37,00 30 dniowy 40,00 77,00 2 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek 798,12 57,59 30 dniowy 40,00 97,59 3 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 19 87-860 Chodecz 766,00 60,00 30 dniowy 40,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola Dziankowska, Dziankówek gm. Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Cena oferty: 298558,47 zł, Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Colas Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Palędzie 386143,70 46,39 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 86,39 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 356464,97 50,25 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 90,25 3 DES Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-267 Warszawa 365700,00 48,98 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 88,98 4 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-8602 Chodecz 322400,63 55,56 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 95,56 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. 309967,22 57,79 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 97,79 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 298558,47 60,00 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 329713,53 54,33 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 94,33 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Remont budynku starej oficyny tzw. "Szubienicy" wraz z zagospodarowaniem terenu"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 10 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 774900,00 zł, Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 10 Wykonawcy - KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński Ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 852659,59 54,53 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,53 2 Z.R.B. MAXMAL Piotr Lewandowski ul. T.Chałubińskiego 28 09-400 Płock 922731,28 50,39 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,39 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „ Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 87-800 Włocławek 854929,95 54,38 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,38 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 985130,10 47,20 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,20 5 Zielony Ogród Sp. z o.o. ul. Pocztowa 4 09-472 Słupno 996000,00 46,68 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 86,68 6 EL-TECH Paweł Gołębiewski Bogucin 111B 87-811 Fabianki 1048000,00 44,36 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,36 7 Zakład Remontowo Budowlany „TOM-BUD” ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 1085000,00 42,85 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 82,85 8 FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 1199630,63 38,76 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 78,76 9 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 1112252,94 41,80 10 m-cy 20,00 60 m-cy 0,00 61,80 10 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 774900,00 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród -Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn - Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś -Kanibród, gm. Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 marca 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2.674.070,81 zł, Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 3338260,77 48,06 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,06 2 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 3194236,84 50,23 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,23 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 3588330,57 44,71 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,71 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2674070,81 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 5 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 3348148,25 47,92 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,92 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lutego 2020  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 26.03.2020 r. ZP.271.2.2020 dotyczy postępowania na zadanie: „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 72,57 zł. za tonę Termin dostaw: do 31 lipiec.2020 r. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy- Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin dostaw– 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. 13. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin dostaw – 40 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Łączna ilość punktów 1 Transport – Handel -Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 88-210 Dobre 76,26 zł. 57,10 31 lipiec 2020 40,00 97,10 2 Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3 09-213 Gozdowo 79,95 zł. 54,46 31 lipiec 2020 40,00 94,46 3 Z.P.H.U. ZBYCH-TRANS Zbigniew Bilski Lubstów ul. Krótka 5A 62-610 Sompolno 89,00 48,92 31 lipiec 2020 40,00 88,95 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 72,57 zł. 60,00 31 lipiec 2020 40,00 100 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. Udostępniono w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim  

zamówienie na:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy: ZP.271.1.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 lutego 2020  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Kowalu, ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę nie podlegającą wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Jednocześnie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)