Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

"Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla szkół z terenu gminy oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.16.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 listopada 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla szkół z terenu gminy oraz Urzędu Miejskiego w Lubieniu Kujawskim”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 do zadania nr 1 i 2 złożoną przez „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu do zadania nr. 1 złożono - 3 oferty oraz do zadania nr. 2 - 2 oferty nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Zadanie 1 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin dostawy Punkty za cenę Punkty za termin dostawy Punkty razem 1 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 129519,00 15 dni 80,00 20 100,00 2 „GORMAR’ Wiesław Pykacz Nowe Zduny 82B 99-440 Zduny 143910,00 15 dni 72,00 20 92,00 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 151659,00 15 dni 68,32 20 88,32 Zadanie 2 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin dostawy Punkty za cenę Punkty za termin dostawy Punkty razem 1 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 112299,00 15 dni 80,00 20 100,00 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 150183,00 15 dni 59,82 20 79,82  

zamówienie na:

"Dostawa opału na sezon grzewczy 2017/2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 października 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa opału na sezon grzewczy2017/2018 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 do zadania nr 1 i 2 złożoną przez Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Zadanie nr 1 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena Termin dostaw Punkty za cenę Punkty za termin dostaw Punkty razem 1 WĘGLOPASZ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 106192,30 15 dni 74,50 20 94,50 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski 98892,00 15 dni 80,00 20 100,00 Zadanie nr 2 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena Termin dostaw Punkty za cenę Punkty za termin dostaw Punkty razem 1 WĘGLOPASZ Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 253762,53 15 dni 73,29 20 93,29 2 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski 232470,00 15 dni 80,00 20 100,00  

zamówienie na:

"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 14 września 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o. o. 87-821 Baruchowo. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę nie podlegającą wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego.  

zamówienie na:

'Budowa kanalizacji sanitarnej wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.14.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wodociągu w miejscowości Bagno, gmina Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Instalacji Wod-Kan. i C.O. Grzegorz Skibiński, ul Żeromskiego 16, 87-840 Lubień Kujawski. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Instalacji Wod-Kan. i C.O. Grzegorz Skibiński ul. Żeromskiego 16 87-840 Lubień Kujawski 121155,00 60 dni 48 m-cy 60,00 20 20 100,00 2 GLOBAL SYSTEMS Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 303810,00 60 dni 48 m-cy 23,93 20 20 63,93 3 Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osięciny 290000,00 90 dni 48 m-cy 25,07 0,00 20 45,07  

zamówienie na:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z podziałem na 3 zadania"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z podziałem na 3 zadania”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 do zadania nr 1 i 3 oraz ofertę nr 4 do zadania nr 2 złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD, ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Zadanie 1 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 1119533,14 31.05.2018 5 lat 43,84 20 20 83,84 2 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 1006560,24 31.05.2018 5 lat 48,76 20 20 88,76 3 „ZAKŁAD BLACHARSKI” Lesław Wiliński ul. Żelazne Wody 50A 87-800 Włocławek 936000,00 31.05.2018 5 lat 52,43 20 20 92,43 4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 1126877,85 31.05.2018 5 lat 43,55 20 20 83,55 5 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DAWBUD” ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 1159045,00 31.05.2018 5 lat 42,34 20 20 82,34 6 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 817950,00 31.05.2018 5 lat 60,00 20 20 100,00 7 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 1072560,00 31.05.2018 5 lat 45,76 20 20 85,76 Zadanie 2] Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 1278850,24 31.05.2018 5 lat 40,51 20 20 80,51 2 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 1459336,91 31.05.2018 5 lat 35,50 20 20 75,50 3 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DAWBUD” ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 1094155,00 31.05.2018 5 lat 47,35 20 20 87,35 4 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 863460,00 31.05.2018 5 lat 60,00 20 20 100,00 5 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 1279200,00 31.05.2018 5 lat 40,50 20 20 80,50 Zadanie 3 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 1240735,55 31.05.2018 5 lat 44,79 20 20 84,79 2 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 1145394,97 31.05.2018 5 lat 48,52 20 20 88,52 3 „ZAKŁAD BLACHARSKI” Lesław Wiliński ul. Żelazne Wody 50A 87-800 Włocławek 1058000,00 31.05.2018 5 lat 52,52 20 20 92,52 4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT’ ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 1295331,12 31.05.2018 5 lat 42,90 20 20 62,90 5 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DAWBUD” ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 1163495,00 31.05.2018 5 lat 47,76 20 20 87,76 6 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 926190,00 31.05.2018 5 lat 60,00 20 20 100,00 7 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 1193100,00 31.05.2018 5 lat 46,58 20 20 86,58  

zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 17 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lubień Kujawski”., wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 3 złożoną przez Firmę Inżynieryjno – Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Konsorcjum wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin Partner: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 3 973 450,31 30.04.2018 84 m-ce 54,22 20 20 94,22 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODRÓG” ul Budowlana 38 88-100 Inowrocław 5 999 972,77 30.04.2018 84 m-ce 35,91 20 20 75,91 3 Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 3 590 719,71 30.04.2018 84 m-ce 60,00 20 20 100  

zamówienie na:

"Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 maja 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Skomunikowanie terenów inwestycyjnych na terenie gminy Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 4 złożoną przez Konsorcjum Firm Lider Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 3188172,35 31.03.2018r 84 m-ce 43,75 20 20 83,75 2 Konsorcjum wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław Partner: Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 3140098,29 31.03.2018r 84 m-ce 44,41 20 20 84,41 3 Konsorcjum wykonawców Lider: INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Partner: MOLEWSKI Sp. z o.o ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 2744707,87 31.03.2018r 84 m-ce 50,81 20 20 90,81 4 Konsorcjum wykonawców: Lider: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin 2324449,66 31.03.2018r 84 m-ce 60,00 20 20 100,00 5 Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2581790,58 31.03.2018r 84 m-ce 54,02 20 20 94,02 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 2457536,31 31.03.2018r 84 m-ce 56,75 20 20 96,75 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert . W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza 2. Konsorcjum wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław Partner: Drogi i Mosty Henryk Boczek ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław 3. Konsorcjum wykonawców Lider: INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz Partner: MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Uzasadnienie odrzucenia ofert: Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą.  

zamówienie na:

"Przebudowa ulicy 11 Listopada w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 maja 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Lubieniu Kujawskim”., wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski 179989,00 90 dni 60 m-ce 49,62 20 20 89,62 2 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński 148860,00 90 dni 60 m-ce 60,00 20 20 100,00 3 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „LUX-DOM” Sp. z o.o. 260000,00 90 dni 60 m-ce 34,35 20 20 74,35  

zamówienie na:

"Przebudowa drogi gminnej nr 191435C w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 kwietnia 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191435C w miejscowości Kamienna, gmina Lubień Kujawski”., wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 3 złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 369607,20 15.07.2017 84 m-ce 45,27 20 20 85,27 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODRÓG” ul Budowlana 38 88-100 Inowrocław 361455,64 15.07.2017 72 m-ce 46,29 20 10 76,29 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 278871,68 15.07.2017 84 m-ce 60,00 20 20 100,00 4 Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 317869,48 15.07.2017 84 m-ce 52,64 20 20 92,64 5 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7 87-853 Kruszyn 308975,27 15.07.2017 84 m-ce 54,15 20 20 94,15  

zamówienie na:

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBIENIU KUJAWSKIM

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP. 271.7.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 kwietnia 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim”., wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez WERAN Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 WERAN Sp. z o.o. ul. Nowodworska 12/9 54-433 Wrocław 244 770,00 60 m-cy 6 m-cy 60 20 20 100 2 DAR-POL Dariusz Cieślak ul. Pasymka 27/18 12-100 Szczytno 244 923,75 60 m-cy 6 m-cy 59,96 20 20 99,96 3 Konsorcjum Firm Biuro Regionalne JORDAN ul. Szymanowskiego 15/3 87-100 Toruń Jolanta Pędzisz BMJ EQUIP Mariusz Śliwiński Czemlewo 40 86-070 Dąbrowa Chełmińska 245 754,65 60 m-cy 6 m-cy 59,76 20 20 99,76 4 „ROYAL PLAY” Łukasz Piotrowski ul. Przedszkolna 4/30 07-320 Małkina Górna 265 333,81 60 m-cy 8 m-cy 55,35 0,00 20 75,35 5 DRO-MAR Marcin Dróżdż Makowiec ul. Radomska 138 26-640 Skaryszew 359 160,00 60 m-cy 6 m-cy 40,89 20 20 80,89 6 GRUPA HYDRO Sp. z o.o ul. Fabiarska 28 62-050 Mosina 333 212,43 60 m-cy 6 m-cy 44,07 20 20 84,07 7 Zakład Instalacji Sanitarnych i CO roboty budowlane Ochmański Ryszard ul. Fredry 20/40 87-800 Włocławek 405 900,00 60 m-cy 6 m-cy 36,18 20 20 76,18 8 MAPERIS Piotr Brzeziński ul. 1-go Maja 12 lok. 14 09-402 Płock 283 892,78 60 m-cy 6 m-cy 51,73 20 20 91,73 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 8 ofert . W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: Oferta nr 5 DRO-MAR Marcin Dróżdż Makowiec ul. Radomska 138 26-640 Skaryszew Oferta nr 7 Zakład Instalacji Sanitarnych i CO roboty budowlane Ochmański Ryszard ul. Fredry 20/40 87-800 Włocławek Uzasadnienie odrzucenia ofert: Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą.  

zamówienie na:

" Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 marca 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum Firm Lider: Becker-Warkop Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 11,44-266 Świerklany Członek: Konstrukcje Jastrzębie ul. Towarowa 15, 44-330 Jastrzębie Zdrój Sp. z o.o. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena Termin realizacji Termin gwarancji Punkty za cenę Punkty za termin Punkty za gwarancję punkty 1 Konsorcjum Firm Lider: Becker-Warkop Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 11 44-266 Świerklany Członek: Konstrukcje Jastrzębie Sp. z o.o., ul. Towarowa 15 44-330 Jastrzębie Zdrój 1 098 000,00 12 m-cy 84 m-ce 60,00 20 20 100,00 2 Konsorcjum Firm Lider: MOLEWSKI Sp.z o.o. ul. Płocka 164,87-800 Włocławek Partner: MOLEWSKI S.A. ul. Kaliska 11, 87-860 Chodecz 1844997,29 12 m-cy 84 m-ce 35,71 20 20 75,71 3 Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 2231305,57 12 m-cy 84 m-ce 29,53 20 20 69,53 4 Konsorcjum Firm Lider: AQUA PROCESSER Sp. z o. o. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner: MB MARK&BETONG AB Råsundavägen 100, 169 57 Solna 2207850,00 12 m-cy 84 m-ce 29,84 20 20 69,84 5 Firma Gutkowski Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92 61-100 Leszno 1796132,26 12 m-cy 60 m-ce 36,68 20 0,00 56,68 6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARKOPOL” Sp. z o.o. Al. Kazimierza Wielkiego 5 87-800 Włocławek 1955700,00 12 m-cy 84 m-ce 33,69 20 20 73,69 7 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 Zbiersk 2252043,90 12 m-cy brak 29,25 20 0,00 49,25 8 Zakład Produkcyjno-Handlowy „MELBUD” Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc, Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 8 87-800 Włocławek 2122765,47 12 m-cy 84 m-ce 31,03 20 20 71,03 Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 8 ofert . W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 3. Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 4. Konsorcjum Firm Lider: AQUA PROCESSER Sp. z o. o. Nadbrzeżna 17, 66-400 Gorzów Wlkp. Partner: MB MARK&BETONG AB Råsundavägen 100, 169 57 Solna 5. Firma Gutkowski Jan Gutkowski ul. 17 Stycznia 92, 61-100 Leszno 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk 8. Zakład Produkcyjno-Handlowy „MELBUD” Sławomir Szorc, Katarzyna Szorc, Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 8, 87-800 Włocławek Uzasadnienie odrzucenia ofert: Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania z ofertą.( dotyczy oferty nr 3,4,5,7,8) oraz zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 2 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3(dotyczy oferty nr 7)  

zamówienie na:

"Zakup samochody ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce"

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Morzycach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 marca 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Morzyce ”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp. J, ul. Drzewieckiego 1, 39-300 Mielec W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 IUVO CARS Jan Świeboda Ul. Dębowa 4 42-202 Częstochowa 207 624,00 45 dni 48 m-ce 57,31 20 20 97,31 2 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIBMOT BIK Sp. J Ul. Drzewieckiego 1 39-300 Mielec 198 300,00 45 dni 48 m-ce 60 20 20 100  

zamówienie na:

"Wybudowanie ujęcia wody w Kaliskch"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 7 marca 2017  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wybudowanie ujęcia wody w Kaliskach”., wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 4 złożoną przez STUDBUD Zakład Studniarski Gąsior Stanisław, Huta – Strzelce 25, 86-320 Łasin. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Centrum Recyklingu, Transport i Górnictwa Sp. z o.o. Al. T. Kościuszki 80/82 90-437 Łódź 280 000,00 4 m-ce 84 m-ce 54,82 20 20 94,82 2 Zakład Usług Wiertniczych ” STUDWIERT ” Piotr Kurkowski Pokrzywno 132 86-330 Mełno 259 066,75 4 m-ce 72 m-ce 59,25 20 10 89,25 3 Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski ul. Hortensji 28 91-480 Łódź 339 480,00 5 m-cy 72 m-ce 45,22 10 10 65,22 4 STUDBUD Zakład Studniarski Gąsior Stanisław Huta – Strzelce 25 86-320 Łasin 255 840,00 4 m-ce 84 m-ce 60,00 20 20 100,00 Do umieszczenia: - na stronie internetowej zamawiającego (BIP) w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego  

zamówienie na:

„Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania I piętra i poddasza na lokale mieszkalne z dobudową wejścia głównego do części mieszkalnej na terenie działki 312/4; 312/5 obręb Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki – Wigury 3, 87-840 Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 20 lutego 2017  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania I pietra i poddasza na lokale mieszkalne z dobudową wejścia głównego do części mieszkalnej na terenie działki 312/4; 312/5 obręb Miasto Lubień Kujawski, ul. Żwirki-Wigury 3, 87-840 Lubień Kujawski ”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 11 złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono11 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 482760,00 5 m-cy 48 m-ce 48,61 20 20 88,61 2 Zakład Remontowo Budowlany i Usługi Transportowe Mirosław Guzera ul. Skibowa 22a 25-147 Kielce 545622,07 5 m-cy 48 m-ce 43,01 20 20 83,01 3 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 402840,41 5 m-cy 48 m-ce 58,26 20 20 98,26 4 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 419430,00 5 m-cy 48 m-ce 55,95 20 20 95,95 5 Zakład Budowlano-Handlowy MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Spółka Jawna ul. Budowlana 7 87-600 Lipno 487415,99 5 m-cy 48 m-ce 48,15 20 20 88,15 6 „REFIT” Justyna Siedlecka ul. Płocka 71b 87-800 Włocławek 403995,78 5 m-cy 48 m-ce 58,09 20 20 98,09 7 Z.U.H. „FUREX” Zbigniew Furmański ul. Siemiradzkiego 4 99-300 Kutno 499787,77 5 m-cy 48 m-ce 46,96 20 20 86,96 8 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monimar Marcin Kucharuk ul. Wiązowa nr 5 87-800 Włocławek 518645,11 5 m-cy 48 m-ce 45,25 20 20 85,25 9 Konsorcjum wykonawców Lider: INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. Partner: MOLEWSKI S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 491856,41 5 m-cy 48 m-ce 47,71 20 20 87,71 10 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Pro-Met Mariusz Pankiewicz ul. Polna 17 87-800 Włocławek 446783,60 5 m-cy 48 m-ce 52,53 20 20 92,53 11 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD S.C. ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 391140,00 5 m-cy 48 m-ce 60 20 20 100,00  

zamówienie na:

"Przebudowa dróg gminnych 191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Caple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał, gmina Lubień Kujawski"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP271.1.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 27 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych191483C, 191482C i 191423C w obrębie geodezyjnym Czaple Wieś, Czaple Nowe, Kanibród i Wąwał, gmina Lubień Kujawski”., wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 5 złożoną przez Firmę Inżynieryjno – Drogową „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 6 oferty nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Konsorcjum wykonawców Lider: INVEST DEVELOPMENT Sp. z o.o. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz Partner: MOLEWSKI Sp. z o.o. ul. Płocka 164 87-800 Włocławek 2323470,00 15.09.2017 84 m-ce 46,86 20 20 86,86 2 Konsorcjum wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. ul. Krośniewicka 5 09-500 Gostynin Partner: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7; 87-853 Kruszyn 1986806,92 15.09.2017 84 m-ce 54,81 20 20 94,81 3 Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza 2378115,35 15.09.2017 84 m-ce 45,79 20 20 85,79 4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODRÓG” ul Budowlana 38 88-100 Inowrocław 2281012,06 15.09.2017 84 m-ce 47,74 20 20 87,74 5 Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 1814800,68 15.09.2017 84 m-ce 60,00 20 20 100 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 1896335,12 15.09.2017 84 m-ce 57,42 20 20 97,42  

zamówienie na:

Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski”, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Handel i Usługi Transportowe „ TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski, Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty nie podlegające wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena za tonę Termin płatności Punkty za cenę Punkty za termin płatności Punkty razem 1 Handel i Usługi Transportowe „ TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3, 09-213 Gozdowo 76,26 30 dni 80,00 20 100 2 Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Kruszywa ul. Partynicka 34D/17, 53-031 Wrocław 92,87 30 dni 65,69 20 85,69 3 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski 78,72 30 dni 77,50 20 97,50  

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)