Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych nr 192168C i nr 192169C w miejscowościach Wola Dziankowska, Dziankówek gm. Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno Cena oferty: 298558,47 zł, Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2020 r. Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 6 Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Punkt 13 Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Colas Polska Sp. z o.o. Ul. Nowa 49 62-070 Palędzie 386143,70 46,39 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 86,39 2 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 356464,97 50,25 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 90,25 3 DES Sp. z o.o. ul. Domaniewska 17/19 lok. 133 02-267 Warszawa 365700,00 48,98 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 88,98 4 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-8602 Chodecz 322400,63 55,56 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 95,56 5 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. 309967,22 57,79 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 97,79 6 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 298558,47 60,00 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 7 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 329713,53 54,33 30.09.2020 20,00 84 m-ce 20,00 94,33 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Remont budynku starej oficyny tzw. "Szubienicy" wraz z zagospodarowaniem terenu"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 kwietnia 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 10 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 774900,00 zł, Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 10 Wykonawcy - KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński, Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński Ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 852659,59 54,53 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,53 2 Z.R.B. MAXMAL Piotr Lewandowski ul. T.Chałubińskiego 28 09-400 Płock 922731,28 50,39 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,39 3 Przedsiębiorstwo Wielobranżowo-Usługowo-Produkcyjne „ Przembud” Sp. z o.o. ul. Falbanka 18 87-800 Włocławek 854929,95 54,38 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 94,38 4 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAWBUD Adam Iwański ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 985130,10 47,20 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,20 5 Zielony Ogród Sp. z o.o. ul. Pocztowa 4 09-472 Słupno 996000,00 46,68 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 86,68 6 EL-TECH Paweł Gołębiewski Bogucin 111B 87-811 Fabianki 1048000,00 44,36 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,36 7 Zakład Remontowo Budowlany „TOM-BUD” ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 1085000,00 42,85 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 82,85 8 FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 1199630,63 38,76 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 78,76 9 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 1112252,94 41,80 10 m-cy 20,00 60 m-cy 0,00 61,80 10 KRIS-BUD Krzysztof Świerczyński Rzeżewo Morzyce 25 87-840 Lubień Kujawski 774900,00 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

"Przebudowa dróg gminnych nr 191410C Kanibród -Beszyn-Szewo Grabina, nr 191414C Beszyn - Gagowy Wieś oraz nr 191475C Gagowy Wieś -Kanibród, gm. Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 23 marca 2020  13:00
wynik postępowania: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek Cena oferty: 2.674.070,81 zł, Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy Okres gwarancji i rękojmi: 84 m-ce. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy - Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość pkt. kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość pkt. w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość pkt. kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość pkt. 1 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław 3338260,77 48,06 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 88,06 2 Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II Nr 7 87-853 Kruszyn 3194236,84 50,23 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 90,23 3 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno 3588330,57 44,71 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 84,71 4 Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek 2674070,81 60,00 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 100,00 5 MCC S.A. ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz 3348148,25 47,92 10 m-cy 20,00 84 m-ce 20,00 87,92 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy.  

zamówienie na:

Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lutego 2020  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 26.03.2020 r. ZP.271.2.2020 dotyczy postępowania na zadanie: „Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubień Kujawski” INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski Cena oferty: 72,57 zł. za tonę Termin dostaw: do 31 lipiec.2020 r. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 4 Wykonawcy- Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin dostaw– 40 pkt, wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. 13. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski, Wola Olszowa 7, 87-840 Lubień Kujawski wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin dostaw – 40 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Łączna ilość punktów 1 Transport – Handel -Usługi Krzysztof Wasielewski Czołpin 12 88-210 Dobre 76,26 zł. 57,10 31 lipiec 2020 40,00 97,10 2 Handel i Usługi Transportowe „TRANSDRÓG” Andrzej Cendlewski Kolczyn 3 09-213 Gozdowo 79,95 zł. 54,46 31 lipiec 2020 40,00 94,46 3 Z.P.H.U. ZBYCH-TRANS Zbigniew Bilski Lubstów ul. Krótka 5A 62-610 Sompolno 89,00 48,92 31 lipiec 2020 40,00 88,95 4 Transport Ciężarowy Handel Obwoźny Mirosław Gawłowski Wola Olszowa 7 87-840 Lubień Kujawski 72,57 zł. 60,00 31 lipiec 2020 40,00 100 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. Udostępniono w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim  

zamówienie na:

Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
nr sprawy: ZP.271.1.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 lutego 2020  13:00
wynik postępowania: Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.1843) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonywanie bankowej obsługi budżetu gminy Lubień Kujawski wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Bank Spółdzielczy w Kowalu, ul. Piłsudskiego 42, 87-820 Kowal. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, złożył wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę nie podlegającą wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Jednocześnie informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)