Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

„Wymiana kompletnego systemu zasilania i sterowania automatyką oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.26.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2022  10:00

zamówienie na:

„Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim – etap I”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.23.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 21 października 2022  10:00

zamówienie na:

„Przebudowa dróg gminnych nr 191495C od km 0+000 do km 0+872, nr 191498C od km 0+000 do km 1+098, nr 192177C od km 0+000 do km 0+126.50 w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.8.2022
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 13 kwietnia 2022  10:00

zamówienie na:

„Zakup lekkiego auta ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłóbce”

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłóbce
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.8.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 3 września 2021  09:00

zamówienie na:

"Dostawa opału na sezon grzewczy 2020/2021 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim"

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubieniu Kujawskim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)