Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

"Świadczenie usług polegających na odebraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Lubień Kujawski, na których zamieszkują mieszkańcy".

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 czerwca 2020  13:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)