zamówienie na:

„Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.25.2022
wartość: zgodnie z art 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 24 października 2022  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, dnia 17 listopada 2022 r. ZP.271.25.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy postępowania pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim”. Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, o: A.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1: Oferta nr 4 Agencja muzyczna „ACCORD” Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek cena 175.053,60 zł, termin wykonania zamówienia 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 4 wykonawcy Agencja muzyczna „ACCORD” Włodzimierz Piesiak, ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek, z Ceną oferty brutto: 175.053,60 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 96,77 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 56,77 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 1 KAM-I MUSIC MEDIA Jarosław Igielski ul. Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża 165.631,00 60,00 45 dni 20,00 80,00 4 Agencja muzyczna „ACCORD” Włodzimierz Piesiak ul. Wiśniowa 10, 78-400 Szczecinek 175.053,60 56,77 40 dni 40,00 96,77 A.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. B.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2: Oferta nr 3 Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak 58-405 Gorzeszów 19 cena 56.803,86 zł, termin wykonania zamówienia 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 3 wykonawcy Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, 58-405 Gorzeszów 19, z Ceną oferty brutto: 56.803,86 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 3 Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak 58-405 Gorzeszów 19 56.803,86 60,00 40 dni 40,00 100,00 B.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy. C.1. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 3: Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ONBEST Janina Florkiewicz ul. Plac Szkolny Dwór 26 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska cena 51.998,00 zł, termin wykonania zamówienia 40 dni Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu oferta nr 2 wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ONBEST Janina Florkiewicz, ul. Plac Szkolny Dwór 26 lok. 3, 21-500 Biała Podlaska, z Ceną oferty brutto: 51.998,00 zł oraz Terminem wykonania zamówienia: 40 dni uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena – 60,00 pkt oraz Termin wykonania zamówienia – 40,00 pkt, wynikający z dokumentów zamówienia – Rozdz. XVIII Specyfikacji Warunków Zamówienia. Mając na uwadze powyższe, oferta tego Wykonawcy wybrana została, jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert: Numer oferty Nazwa albo imiona i nazwiska, siedziba albo miejsce zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena – 60,00 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Termin wykonania zamówienia – 40,00 Łączna ilość punktów 2 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ONBEST Janina Florkiewicz ul. Plac Szkolny Dwór 26 lokal 3 21-500 Biała Podlaska 51.998,00 60,00 40 dni 40,00 100,00 C.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy.