zamówienie na:

"Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim".

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.3.2021
wartość: zgodna z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 15 marca 2021  10:00