zamówienie na:

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z podziałem na 3 zadania"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.13.2017
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 18 lipca 2017  13:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z podziałem na 3 zadania”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 6 do zadania nr 1 i 3 oraz ofertę nr 4 do zadania nr 2 złożoną przez Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD, ul. Norwida 1, 09-414 Brudzeń Duży. W/w Wykonawca złożył ofertę nie podlegającą odrzuceniu, spełnił warunki udziału w postępowaniu, złożył wszystkie oświadczenia wymagane w SIWZ. Ofercie najkorzystniejszej przyznano najwyższą ilość punktów. Informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono 7 ofert nie podlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu z postępowania przetargowego. Zgodnie ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert przyznano następującą punktację: Zadanie 1 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 1119533,14 31.05.2018 5 lat 43,84 20 20 83,84 2 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 1006560,24 31.05.2018 5 lat 48,76 20 20 88,76 3 „ZAKŁAD BLACHARSKI” Lesław Wiliński ul. Żelazne Wody 50A 87-800 Włocławek 936000,00 31.05.2018 5 lat 52,43 20 20 92,43 4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 1126877,85 31.05.2018 5 lat 43,55 20 20 83,55 5 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DAWBUD” ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 1159045,00 31.05.2018 5 lat 42,34 20 20 82,34 6 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 817950,00 31.05.2018 5 lat 60,00 20 20 100,00 7 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 1072560,00 31.05.2018 5 lat 45,76 20 20 85,76 Zadanie 2] Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 1278850,24 31.05.2018 5 lat 40,51 20 20 80,51 2 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 1459336,91 31.05.2018 5 lat 35,50 20 20 75,50 3 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DAWBUD” ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 1094155,00 31.05.2018 5 lat 47,35 20 20 87,35 4 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 863460,00 31.05.2018 5 lat 60,00 20 20 100,00 5 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 1279200,00 31.05.2018 5 lat 40,50 20 20 80,50 Zadanie 3 Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zadania Okres gwarancji i rękojmi Punkty za cenę Punkty za termin wykonania Punkty za okres gwarancji i rękojmi Punkty razem 1 Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek 1240735,55 31.05.2018 5 lat 44,79 20 20 84,79 2 ZPUH „BUDPAL” Paweł Rusicki ul. Wiosenna 3 87-800 Włocławek 1145394,97 31.05.2018 5 lat 48,52 20 20 88,52 3 „ZAKŁAD BLACHARSKI” Lesław Wiliński ul. Żelazne Wody 50A 87-800 Włocławek 1058000,00 31.05.2018 5 lat 52,52 20 20 92,52 4 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT’ ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek 1295331,12 31.05.2018 5 lat 42,90 20 20 62,90 5 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „DAWBUD” ul. Barska 12a 87-800 Włocławek 1163495,00 31.05.2018 5 lat 47,76 20 20 87,76 6 Zakład Remontowo-Budowlany TOM-BUD ul. Norwida 1 09-414 Brudzeń Duży 926190,00 31.05.2018 5 lat 60,00 20 20 100,00 7 Global Systems Marcin Balcerzak ul. Stefana Żeromskiego 27 09-500 Gostynin 1193100,00 31.05.2018 5 lat 46,58 20 20 86,58