Strona główna

Strona główna

Szanowni Państwo!

Informuję, że z dniem 1 czerwca 2023 r. Urząd Miejski w Lubieniu Kujawskim oddaje do Państwa dyspozycji nową platformę Biuletynu Informacji Publicznej.

Nowa strona dostępna jest pod adresem vip126.lo.pl, docelowo bip.lubienkujawski.pl

Wymiana starej strony na nową nastąpi 12 czerwca 2023 r. 

Część informacji na nowej platformie kieruje jeszcze do starych zasobów. Przenoszenie danych i uruchamianie kolejnych obszarów następować będzie sukcesywnie. Dotychczasowa strona BIP po dniu 12 czerwca 2023 r. będzie nadal dostępna jako archiwum online. 

Dziękujemy za wyrozumiałość oraz zachęcamy do nadsyłania opinii i uwag.

Burmistrz Lubienia Kujawskiego Marek Wiliński

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej.
      Opracowując stronę Biuletynu staraliśmy się rygorystycznie przestrzegać wymogów i standardów wyznaczonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia 17 maja 2002 r. sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).
       Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 roku, podlegają udostępnieniu - niezależnie od terminu ich udostępnienia określonego w art. 26 tej ustawy. Dlatego, podczas przeglądania poszczególnych katalogów, działów i zagadnień, mogą Państwo natknąć się na "katalogi chwilowo puste". Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.
      Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku (do pobrania tutaj (22kB) plik ) na jeden z umieszczonym poniżej adresów:

e-mail: sekretariat@lubienkujawski.pl
ePuap: /lubien_kuj/SkrytkaESP
fax: 54 284 35 00 
list: Gmina Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski
 
Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (6 czerwca 2023, 08:41:57)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 288498