2021

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

2021

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.04.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: " Remont elewacji i dachu budynku biblioteki w Lubieniu Kujawskim". [...]

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 29.03.2021 r.

w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Lubieniu Kujawskim. [...]

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie działek z terenu byłego lotniska w Kaliskach w celu zbioru siana. [...]

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 22.03.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubień Kujawski, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz z [...]

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.03.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta - gr. Gminy Lubień Kujawski" [...]

Zarządzenie nr 10/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.02.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej oraz nawierzchni terenu przy budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim- ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie obliczenia prewspółczynnika i współczynnika struktury sprzedaży wykorzystywanych do właściwego odliczania podatku od towarów i usług w roku 2021, oraz dla celów korekty odliczonego podatku VAT za 2020 rok. [...]

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 26.02.2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Lubień Kujawski na 2021 rok. [...]

Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.02.2021 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15 lutego 2021 r. [...]

Zarządzenie nr 8/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.02.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie nr 7/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 25.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz zatwierdzenia regulaminu do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubień Kujawski, położonych w obrębie [...]

Zarządzenie nr 6/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 18.01.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubień Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 [...]

Zarządzenie nr 5/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.01.2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu podmiotów, którym udzielono dotacji na zadanie publiczne związane z realizacją zadań gminy. [...]

Zarządzenie nr 4/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej i przewodu wodociągowego w miejscowości Kaliska-Narty, gmina Lubień Kujawski". [...]

Zarządzenie nr 3/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 11.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień" [...]

Zarządzenie nr 102/2020 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 08.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Montaż pompy ciepła w budynku Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim" [...]

Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 07.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa z rozładunkiem kruszywa drogowego do sołectw w gminie Lubien Kujawski". [...]

metryczka