2008

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2008

Zrzadzenie Nr 44/2008

                                      Burmistrza Lubienia [...]

Zarządzenie nr 43/2008

               [...]

Zarządzenie nr 42/2008

                                         &nbs [...]

Zarządzenie Nr 41/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Lubień Kujawski na 2009 rok. Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 [...]

ZARZĄDZENIE NR 40

Burmistrza  Lubienia  Kujawskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.      Na podstawie  & 8 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Zarządzenie nr 39/08

BURMISTRZALUBIENIA KUJAWSKIEGOZ DNIA 15.10.2008 R. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubieniu Kuj. do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych [...]

Zarządzenie nr 38/2008

                                         [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.10.2008 r.               W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o [...]

Zarządzenie Nr 36/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 6 października 2008 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Lubień Kujawski na rok 2009. Na podstawie § 1 uchwały Nr X/66/99 Rady Miasta i Gminy z dnia 7 października [...]

Zarządzenie nr 35/08

                                          [...]

ZARZĄDZENIE Nr 34/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 29 września 2008 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem  na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. wymiaru podatków w [...]

ZARZĄDZENIE NR 33 /2008

                                         &nbs [...]

Zarzadzenie nr 29/2008

Zarządzenie Nr 29/2008Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia  23 lipca 2008 r  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w UrzędzieMiejskim w Lubieniu Kujawskim   Na podstawie art. 104 2§ 2 ustawy [...]

Zarządzenia Nr 28/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 20 czerwca 2008 roku   w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok                      Na [...]

Zarządzenia Nr 24/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie: ustalenia stawek  czynszu regulowanego za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w mieszkaniowym zasobie gminy z uwzględnieniem czynników podwyższających lub [...]

Zarządzenie nr 21/2008

 z dnia  03 czerwca  2008 roku Burmistrza Lubienia Kujawskiego  w sprawie : powołania Komisji Konkursowych  mających na celu wyłonienie  [...]

Zarządzenie nr 18/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 23 maja 2008 r    w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Lubieniu        Kujawskim  Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 17/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14 maja 2008  r. w sprawie: przyjęcia regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Podstawowej w [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2008

                          BURMISTRZA LUBIENIA [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2008

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 31.03.2008r.w sprawie: powołania likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubieniu KujawskimNa podstawie art 36, art 43, art 53a ust 2, art 60 ust 4b ustawy z dnia 30.08.1991 o [...]

Zarządzenie nr 9/2008

Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie: opracowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lubień Kujawski za 2007 r. [...]

Z a r z ą d z e n i e n r 3/2008

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 2/2008

Zarządzenie Nr 2/2008Burmistrza Lubienia Kujawskiegoz dnia 15 stycznia 2008 roku  w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 [...]

metryczka