2010

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011
2010 | 2009 | 2008

2010

Zarządzenie Nr 43/2010

                                         &nbs [...]

Zarządzenie 38/2010

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury [...]

Zarządzenie nr 37/2010

ZARZĄDZENIE NR 37/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 16.11.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 34/2010

ZARZĄDZENIE NR 34/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 14.10.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 32/2010

ZARZĄDZENIE NR 32/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 31/2010

ZARZĄDZENIE NR 31/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 30/2010

ZARZĄDZENIE NR 30/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 28.09.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie Nr 29/2010

Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 17 września 2010 rok w sprawie zakresu, zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2011 oraz założeń do wieloletniej prognozy finansowej dla Miasta i Gminy [...]

Zarządzenie nr 27/2010

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 26/2010

                                         &nbs [...]

Zarządzenie nr 25/2010

ZARZĄDZENIE NR 25/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 03.08.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 23/2010

Zarządzenie nr 23/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 19 lipca 2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. [...]

Zarządzenie nr 21/2010

ZARZĄDZENIE NR 21/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.07.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 18/2010

ZARZĄDZENIE NR 18/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 09.06.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 17/2010

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. [...]

Zarządzenie nr 12/2010

ZARZĄDZENIE NR 12/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.05.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 11/2010

ZARZĄDZENIE NR 11/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 10.05.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 09/2010

ZARZĄDZENIE NR 09/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 04.05.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 08/2010

ZARZĄDZENIE NR 08/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.04.2010 r. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w [...]

Zarządzenie nr 06/2010

ZARZĄDZENIE NR 06/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 06.04.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 04/2010

ZARZĄDZENIE NR 04/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 01.03.2010 r.                  W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru [...]

Zarządzenie nr 03/2010

ZARZĄDZENIE NR 03/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 15.02.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

Zarządzenie nr 01/2010

ZARZĄDZENIE NR 01/2010 Burmistrza Lubienia Kujawskiego z dnia 20.01.2010 r.   W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w procedurze przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot [...]

metryczka