Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia kablowa podziemna SN 15 KV, stacja transformatorowa)


Karta Informacyjna
1Numer karty/rok3/2015
2Rodzaj dokumenturaporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
3Temat dokumentuochrona środowiska
4Nazwa dokumentuINW.6220.3.2015
5Zakres przedmiotów dokumentu – opis
dokumentu
Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej wolnostojącej elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi do prawidłowego jej działanie (linia kablowa podziemna SN 15 KV, stacja transformatorowa)
6Obszar, którego dokument dotyczy. Zgodnie
z podziałem administracyjnym kraju
dz. nr 217 obręb Kaliska
7Znak sprawyINW.6220.2.2015
8Dokument wytworzył
9Data dokumentu23.03.2015
10Dokument zatwierdził
11Data zatwierdzenia dokumentu
12Miejsce przechowywania dokumentuUrząd Miejski w Lubieniu Kujawskim
Referat Inwestycyjny
pok. nr 18
13Adres elektroniczny zawierający odnośnik
do dokumentu
14Czy dokument jest ostateczny tak/nieTak
15Numery kart innych dokumentów
w sprawie
16Data zamieszczenia w wykazie
danych o dokumencie
01.04.2015
17Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania
informacji
18Uwagi


metryczka


Wytworzył: Kaczmarek Ewa (1 kwietnia 2015)
Opublikował: Monika Kłys (1 kwietnia 2015, 13:35:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4117