Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 10.10.2022 r. INW.6720.1.2021   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 20.01.2021 r.INW.6721.1.2020O B W I E S Z C Z E N I EBurmistrza Lubienia Kujawskiegoo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach [...]

obwieszczenie o umieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o projekcie mpzp, prognozie, opiniach oraz opracowaniu ekofizjograficznym.

Lubień Kujawski dnia 15.01.2021  INW.6721.1.2020         OBWIESZCZENIE        Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2, 5, 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lubień Kujawski dnia 26.10.2020 r.   O G Ł O S Z E N I E Burmistrza Lubienia Kujawskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o prognozie oddziaływania na środowisko i opracowaniu ekofizjograficznym do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 12.10.2020  INW.6720.1.2020         OBWIESZCZENIE        Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 7, 23 d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubień Kujawski

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie Burmistrza Lubienia Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach ewidencyjnych Kaliska i miasto Lubień Kujawski (STREFA MIESZKALNO-PRZEMYSŁOWA)

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 [...]

Obwieszczenie o umieszczeniu w dostępnym wykazie danych informacji o środowisku-projekt mpzp dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kaliska

Lubień Kujawski dnia 17.09.2019 r. INW.6722.2.2018.2019         OBWIESZCZENIE        Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o prognozie oddziaływania na środowisko.

Lubień Kujawski, dnia 29.04.2019 roku.  INW.6722.2.2018.2019        OBWIESZCZENIE                   Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 7, 23d ustawy z dnia [...]

OBWIESZCZENIE o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie o opracowaniu ekofizjograficznym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o prognozie oddziaływania na środowisko.

Lubień Kujawski dnia 24.07.2017 r. INW.6722.1.2016     OBWIESZCZENIE       Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 7, 23d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Czaple Nowe, Czaple Wieś, Nowa Wieś, Wola Olszowa, Wola Olszowa Parcele w gm. Lubień Kujawski

Lubień Kujawski dnia 18.05.2017 r. INW.6722.1.2017 OBWIESZCZENIE Burmistrza Lubienia Kujawskiego o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu położonego w obrębie [...]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LUBIENIA KUJAWSKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski [...]

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia OOŚ-budowa elektrowni wiatrowej w m. Narty

Lubień Kujawski dnia 03.12.2015 r. INW.6220.16.2015         Zawiadomienie               Na podstawie art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień Kujawski"

               Lubień Kujawski, dnia 15.02.2013  INW.6720.1.2013     OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie INW 7331-8/CP/2009

Zgodnie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 r. Nr 80, poz. 717 – ze zm.), zawiadamiamże w dniu 18.02.2009r. wydana została decyzja Nr INW 7331-8/CP/2009 o lokalizacji [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚ 7624-3/2009

Lubień Kujawski dnia 03.02.2009rOŚ 7624-3/2009 Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 33, 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

metryczka