Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

KARTA USŁUGI NR:44


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podstawa prawna:
 
 
 
Art.217 § 1 i § 2 pkt.2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Wymagane dokumenty:
 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr. 18, tel. 54-2844-351
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia
Termin realizacji:
 
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku.
Opłaty:
Opłata od zaświadczenia - 17,00 zł, Należność z tytułu opłaty można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego lub na rachunek bankowy Urzędu.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:
 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Formularze:

WNIOSEK O WYDANIE ZASWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU.doc (48kB) word

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:29:14)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (1 grudnia 2022, 13:33:40)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3757