Zajęcie pasa drogowego


KARTA USŁUGI NR:43


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
sekretariat@lubienkujawski.pl
Nazwa usługi:
Zajęcie pasa drogowego.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2015, poz. 460, poz. 1336).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. 2004, nr 140 poz. 1481).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003r. nr 177 poz. 1729)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz.U. z 2005 r., nr 67 poz. 583)
Uchwała Nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lubień Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzanie drogami lub potrzebami ruchu (Dziennik Urzędowy województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2006 r. Nr 4, poz. 43 )
Wymagane dokumenty:
 
 
I. Zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem robót lub umieszczeniem urządzeń:
1.Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
2.Plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem powierzchni pasa drogowego,
3. Szczegółowy harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).
4. Projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem na drodze, w przypadku, gdy zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
5. Warunki techniczne wykonania przyłącza
6. Pozwolenie na budowę lub kopia zgłoszenia robót – do wglądu
7. Uzgodnienia dokumentacji – do wglądu
II. Zajęcie pasa drogowego związane z umieszczeniem reklam:
1.Wniosek
2.Projekt reklamy.
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski, pokój nr. 18, tel. 54-2844-334
Sposób załatwienia sprawy:
 
W formie decyzji. O formie odbioru decyduje wnioskodawca. Jeśli jej nie wybierze decyzja zostanie wysłane pocztą.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Opłaty:
1. Za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót w pasie drogowym i za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wysokość opłaty wynosi:
a) jezdnia – przy zajęciu nie więcej niż 20% szerokości jezdni  - 7,00 zł/m²/dzień
b) jezdnia – przy zajęciu więcej niż 20% - do nie więcej niż 50% szerokości jezdni
– 8,00 zł/m²/dzień
c) jezdnia – przy szerokości  więcej niż 50% do całkowitego zajęcie jezdni – 10,00 zł/m²/dzień
d) chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe, zatoki postojowe, place – 10 zł/m²/dzień
e) zajęcie pozostałych elementów (zieleń, pobocze, rów) – 6,00 zł/m²/dzień
Za zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, wysokość opłaty wynosi:
a) na drogowym obiekcie inżynierskim – 200zł/m²/rocznie
b) w obszarze zabudowanym – 180zł/m²/rocznie,
c) poza obszarem zabudowanym- 150zł/m²/rocznie
Wymienione w pkt. 2 stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Za niepełny rok stawka obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.
3. Za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wysokość stawki opłaty wynosi:
a) dla obiektu handlowego i usługowego – 2,50zł/m²/dzień
b) inne obiekty – 1,50zł/m²/dzień
c) za umieszczenie w pasie drogowym reklam wysokość stawki opłaty wynosi – 3,50zł/m²/dzień


Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .
Uwagi:
 
Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi (37kB) word

Uchwała nr X/87/2015 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego


Wytworzył: PMielczynski (7 listopada 2011)
Opublikował: adm (8 listopada 2011, 16:20:42)

Ostatnia zmiana: Piotr Przybysz (11 stycznia 2016, 10:50:30)
Zmieniono: poprawka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2114

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij