Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych

Dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.z 2005 r. Nr 105 poz. [...]

metryczka