Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 2940C Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. (Łanięta).

  Karta Informacyjna1Numer karty/rok2/20192Rodzaj dokumentudecyzje3Temat dokumentuochrona środowiska4Nazwa dokumentuINW.6220.8.20195Zakres przedmiotowy dokumentu – opisdokumentuPrzebudowa drogi powiatowej nr 2940C Lubień Kujawski - [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 191424C Gocław - Gole, gm. Lubień Kujawski

Karta Informacyjna1Numer karty/rok5/20152Rodzaj dokumentudecyzje3Temat dokumentuochrona środowiska4Nazwa dokumentuINW.6220.5.20155Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację [...]

Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie cielętnika, hali udojowej i silosów na kiszonkę

Karta Informacyjna1Numer karty/rok4/20152Rodzaj dokumentudecyzje3Temat dokumentuochrona środowiska4Nazwa dokumentuINW.6220.4.20155Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuUmorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji zbiornikowej składającej się z naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności oraz przyłącza gazu do stacjonarnej suszarni ziarna.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok2/20152Rodzaj dokumentudecyzje3Temat dokumentuochrona środowiska4Nazwa dokumentuINW.6220.2.20155Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentuRealizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji [...]

Umorzenie postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Odbudowa dworu w Kłóbce.

Karta Informacyjna1Numer karty/rok1/20152Rodzaj dokumentudecyzje3Temat dokumentuochrona środowiska4Nazwa dokumentuINW.6220.1.20155Zakres przedmiotów dokumentu – opis dokumentu Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

metryczka