Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr INW.6220.13.2022 z dnia 30.03.2023 r.

dotyczy przedsięzięcia pn.: "Budowa sześciu namiotowych hak magazynowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach rozbudowy zakładu produkcji nawozów wieloskładnikowych". [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr INW.6220.8.2022 z dnia 15.02.2023 r.

dotyczy przedsięwzięcia pn.: "„Podział działki o nr 136, obręb Rutkowice, gm. Lubień Kujawski z przeznaczeniem pod zabudowę indywidualną mieszkaniową jednorodzinną”. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.15.2022 z dnia 26.01.2023 r.

Dotyczy przedsiewzięcia pn." „Budowa 1-5 instalacji fotowoltaicznych pn. Wola Dziankowska II na terenie działki nr ewid. 91 w m. Wola Dziankowska, o mocy do 5 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr INW.6220.14.2022 z dnia 23.01.2023 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn. „Budowie 1-4 instalacji fotowoltaicznych pn. Wola Dziankowska I na terenie działki nr ew. 82/1 w m. Wola Dziankowska, o mocy do 4 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i instalacją towarzyszącą z [...]

Decyzja INW.6220.11.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.12.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 1/2 i 4 w  obrębie Wola Olszowa Parcele oraz 23/2 w obrębie Nowa Wieś, gmina [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.4.2022 z dnia 23.11.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3MW   zlokalizowanej na działkach 117/2 i 117/6 obręb Szewo-Grabina, gmina Lubień Kujawski”. [...]

Decyzja z dnia 15.11.2022, znak: INW.6220.12.2022

Dotyczy zmiany decyzji dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa centrum logistycznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 232/18 obręb 0017 Kaliska, gm. Lubień Kujawski , obszar wiejski, powiat włocławski". [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.27.2021 z dnia 08.11.2022

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych: 400/9 i 400/11 obręb 0001 Miasto Lubień Kujawski" [...]

Decyzja Nr INW.6220.10.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.11.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie ulicy Przemysłowej w miejscowości Narty i Kaliska, gmina Lubień Kujawski".  [...]

Decyzja Nr INW.6220.26.2021o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.10.2022 r.

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla obsady zwierząt 1996 sztuk tucznika (279,44 DJP)” w miejscowości Czaple Nowe. [...]

Decyzja Nr INW.6220.33.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.10.2022 r.

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW oraz trzech zespołów kontenerowych magazynów energii o mocy przyłączeniowej do 10MW każdy oraz jednego zespołu kontenerowych magazynów energii o [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.7.2022 z dnia 10.10.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie zbiornika magazynowego na ciekły azot z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu SONAC Lubień Kujawski". [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr INW.6220.9.2022 z dnia 26.08.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 191420C Lubień Kujawski - Sławęckie Góry od km 0+000 do km 2+446,00; nr 191448C Kaliska-Bagno od km 0+000 do km 0+557,60; nr 191411C w miejscowości Kaliska od km 4+557,00 do [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr INW.6220.6.2022 z dnia 26.08.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 191470C w miejscowości Bilno od km 0+000 do km 1+629,90; nr 191469C Szewo-Bilno od km 1+168,70 do km 1+261,00; nr 191471C Bilno-Modlibórz od km 0+000 do km 0+796,00; drogi [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.32.2021 z dnia 20.05.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej „Rzeżewo-Morzyce 1” o mocy do 4.6 MWp wraz z  infrastrukturą towarzyszącą na działce o  nr ewidencyjnym 136  w obrębie Rzeżewo-Morzyce”. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.2.2022 z dnia 12.05.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynowymi energii na działce nr 164 w obrębie Rzeżewo. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.21.2021 z dnia 21.04.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn:"„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 2, o wydajności Q=30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Kaliska, gmina Lubień Kujawski, na [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.15.2020 z dnia 19.04.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej pn. „RZEGOCIN II” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.31.2021 z dnia 12.04.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:  „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działkach o  nr ewidencyjnym 65, 70 oraz 69 w obrębie Kobyla Łąka, gmina Lubień Kujawski”. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.14.2020 z dnia 31.03.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:„Budowa farmy fotowoltaicznej pn. „RZEGOCIN I” o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.15.2021 z dnia 30.03.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:„Budowa stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą zadanie II”. [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.30.2021 z dnia 16.03.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:  „Przebudowa drogi gminnej nr 191449C Kłóbka-Krzewie oraz drogi w m. Podgórze, gmina Lubień Kujawski". [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.29.2021 z dnia 15.03.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych  otworem studziennym nr 1 o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Krzewie II, gmina Lubień Kujawski na terenie działki o nr [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.25.2021 z dnia 14.03.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW składającej się z dwóch instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 39/2, 54, 55 obręb Kaliska, gmina Lubień [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach INW.6220.20.2021 z dnia 14.03.2022 r.

Dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Prowadzenie punktu zbierania odpadów” [...]

metryczka