Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

KARTA USŁUGI NR:26


Zdjęcie
Urząd Miejski Lubień Kujawski
ul. Wojska Polskiego 29
87-840 Lubień Kujawski
tel. 54 284 30 89, faks 54 284 35 00
lubien@kujawy.pl
Nazwa usługi:
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości.
Podstawa prawna:
 
 
 
Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r., nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 
 
1. Prawidłowo wypełniony wniosek.
2. Dokument stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis z rejestru ewidencji gruntów lub odpis z ksiąg wieczystych lub akt notarialny).
3. Mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami działek
Miejsce załatwienia
sprawy:
 
Urząd Miejski Lubień Kujawski
Sposób załatwienia sprawy:
 
Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości.
Zaświadczenie można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Termin realizacji:
 
Do 30 dni
Opłaty:
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:
 
brak

Formularze: Wzór karty (3kB) jpg
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (71kB) word
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (346kB) pdf
Wniosek o potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, (70kB) word
Wniosek o potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, (345kB) pdf
Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (437kB) pdf
Wzór wniosku o potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, (437kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: P.Mielczynski (6 listopada 2011)
Opublikował: adm (6 listopada 2011, 23:58:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3234