zamówienie na:

"Skomunikowanie terenów Kopalni Soli Lubień"

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.15.2020
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 11 stycznia 2021  13:00