Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.12.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 11.09.2018 r. ZP.271.12.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego Domu Dziecka na potrzeby Dziennego Domu Seniora”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 2 Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży Cena oferty: 774900,00 zł, Termin wykonania zamówienia: do dnia 20.11.2018 r., Okres gwarancji i rękojmi: 48 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 2 Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk, Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży, uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk, Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi – 20 pkt, i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówie-nia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwaran-cji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1 Ka-Bo Karol Borkowski Ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek 1020000,00 45,58 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 85,58 2 Zakład Remontowo-Budowlany „TOM-BUD” S.C. Krzysztof Tomczyk Ul. Norwida 1, 09-414 09-414 Brudzeń Duży, Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Tomczyk, Głowina 8, 09-414 Brudzeń Duży 774900,00 60,00 do dnia 20.11.2018 20,00 48 m-cy 20,00 100,00 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij