zamówienie na:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lubieniu Kujawskim”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: Tryb podstawowy na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.12.2021
wartość: zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 pzp
termin składania ofert: 23 grudnia 2021  10:00