Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 r.”

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 13 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 13.07.2018 r. ZP.271.8.2018 dotyczy postępowania na zadanie: „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 r”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Kujawsko-Pomorski Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń, Cena oferty: 565380,21 zł, Wysokość jednorazowej prowizji: 0,00% Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, Ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy, tj. 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena– 60 pkt, Wysokość jednorazowej prowizji – 40 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Region Kujawsko-Pomorski, Ul. Chełmińska 28, 87-100 Toruń wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Wysokość jednorazowej prowizji – 40 pkt. i łączną punktację: Nr oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Wysokość jednorazowej prowizji Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Wysokość jednorazowej prowizji – 40% Łączna ilość punktów 1. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Region Kujawsko-Pomorski Ul. Chełmińska 28 87-100 Toruń 565380,21 60,00 0,00% 40,00 100,00 2. Bank Spółdzielczy w Kowalu Ul. Piłsudskiego 42 87-820 Kowal 573210,26 59,18 0,00% 40,00 99,18 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij