Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim

zamawiający: Gmina Lubień Kujawski
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2018
wartość: poniżej progów ustalonych na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 26 lutego 2018  13:00
wynik postępowania: Lubień Kujawski, 13.03.2018 r. ZP.271.3.2018 Dotyczy postępowania na zadanie: „Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lubieńskim”. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia o: I. Wyborze najkorzystniejszej oferty: OFERTA NR 1 P.H.U GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda Budzisław 35, 26-234 Słupia, Cena oferty: 298000,00 zł., Termin wykonania zamówienia: 6 m-cy, Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zgodnie z treścią art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu Oferta nr 1 Wykonawcy P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, Budzisław 35, 26-234 Słupia, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria oceny ofert: Cena oferty – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres rękojmi i gwarancji – 20 pkt., wynikający ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdz. XIII. Mając na uwadze powyższe, oferta Wykonawcy P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda, Budzisław 35, 26-234 Słupia wybrana została jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu. II. Wykonawcach, którzy złożyli oferty i punktacji przyznanym ofertom w każdym kryterium oceny ofert cena – 60 pkt, Termin wykonania zamówienia – 20 pkt, Okres gwarancji i rękojmi i łączną – 20 pkt, punktację: Numer oferty Firmy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie Cena oferty Ilość punktów w kryterium oceny ofert – Cena - 60 Termin wykonania zamówienia Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Termin wykonania zamówienia - 20 Okres gwarancji i rękojmi Ilość punktów w kryterium oceny ofert - Okres gwarancji i rękojmi - 20 Łączna ilość punktów 1. P.H.U. GRUMIX Karolina Przepióra-Gruda Budzisław 35 26-234 Słupia 298000,00 60,00 6 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 100,00 2. Marek Tomczyk „BUDMACH” Budownictwo, Usługi-Handel Ul. Brzozowa 10 09-414 Brudzeń Duży 633450,00 28,23 7 m-cy 20,00 60 m-cy 20,00 68,23 III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy. V. Unieważnieniu postępowania: Nie dotyczy. 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij